Przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma określone obowiązki które wynikają m.in. z kodeksu pracy. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, należą do jednych z podstawowy obowiązków pracodawcy. Sprawdź jakie obowiązki tyczą się pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Pracodawca ma obowiązek dokonać wszystkich starać i działań w trosce o ochronę  zdrowia i życia pracowników. Do podstawowych obowiązków należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dzięki wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca powinien organizować pracę która zapewnia bezpieczeństwo i higienę wykonującemu pracę pracownikowi. Dodatkowo powinien reagować na potrzeby związane z zapewnienie BHP. Biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy, pracodawca powinien dostosowywać środki podejmowanej ochrony w celu doskonalenia BHP. W szczególności pracodawca jest obowiązany (Art. 207 § 2 KP):

  • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
  • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
  • zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
  • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
  • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
  • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
Czytaj

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.