Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w różnych momentach. Uzależniony jest od typu transakcji jak i zdarzenia powodującego powstanie obowiązku. Zapraszam do wpisu gdzie opisuję moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy imporcie usług i towarów.

Podatnik dokonując czy to importu usług czy też towarów, jest zobowiązany ustalić odpowiednio moment powstania obowiązku podatkowego. Przy tego typu transakcjach  oczywiście pomocne są przepisy.

Obowiązek podatkowy w imporcie towarów

Zasadniczo, obowiązek podatkowy przy imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego. Natomiast dług celny co do zasady powstaje w momencie, przyjęcia przez organ celny zgłoszenia celnego. W przypadku zgłoszenia celnego organ celno-skarbowy jest zobowiązany do pobrania nie tylko cła ale również podatku VAT.

Od zasady ogólnej przy imporcie istnieją wyjątki. W przypadku objęcia towarów procedurą przetwarzania, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą objęcia towarów tą procedurą.
W przypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego, obowiązek podatkowy z tytułu ich importu, powstanie z chwilą zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego. 

Towary również mogą być objęte procedurą składowania celnego, odprawą czasową z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, uszlachetnianiem czynnym, tranzytem, wolnym obszarem celnym. W przypadku jeśli od tych towarów pobierana są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

Obowiązek podatkowy w VAT - import usług i towarów

Obowiązek podatkowy w imporcie usług

W przypadku importu usług, przepisy nie regulują w szczególny sposób powstawanie obowiązku podatkowego. Specyfiką przy imporcie usług, jest to że to nabywca jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. W związku z tym obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. A więc obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania usługi.

Przy imporcie usług będą miały zastosowanie niektóre zasady szczególne. Podatnik, który dokona wcześniejszej zapłaty na poczet przyszłej usługi, wówczas wobec tej zaliczki powstanie obowiązek podatkowy.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

obowiązek podatkowy przy imporcie towarów

Obowiązek VAT przy imporcie towarów, co do zasady powstaje w momencie

Prawidłowo ! Błędnie

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy imporcie usług?

Prawidłowo ! Błędnie

Czy zaliczka powoduje obowiązek podatkowy przy imporcie usług?

Prawidłowo ! Błędnie