W przypadku zakupu usług z zagranicy może pojawić się obowiązek zapłaty podatku u źródła. W związku z tym pojawiają się pytania jak sprawdzić, czy należy pobrać podatek u źródła, jak obliczyć podatek, na co zwrócić uwagę. We wpisie, na przykładzie pokazuję jak poradzić sobie z tymi problemami.

Baza przydatnych informacji nt. podatku u źródła

Przedsiębiorca z Polski podpisał z osobą fizyczną z Niemiec umowę na sporządzenie grafik, które następnie zostaną nadrukowane na produkowane przez przedsiębiorcę ubrania. W związku z zakupem grafik przedsiębiorca ma obowiązek wypłacić do dnia 28 grudnia 2017 r. kwotę 650 zł.

Czy powstanie podatek u źródła?

Aby sprawdzić, czy powstanie obowiązek zapłaty podatku u źródła należy sięgnąć do treści art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT podatek dochodowy pobiera się od uzyskanych na terytorium Polski przychodów m.in. z praw autorskich.

W konsekwencji, skoro w opisanym powyżej przypadku dojdzie do przekazania praw autorskich powstanie obowiązek zapłaty podatku u źródła.

jak obliczyć podatek

Jak obliczyć podatek u źródła?

Zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem podatek pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Przepis ten należy jednak stosować z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Osoba, która uzyskuje wynagrodzenie z tytułu sprzedaży grafik posiada miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec, w związku z tym należy sięgnąć do treści polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z treści art. 12 tej umowy wynika, że w przypadku, jeżeli podatnik przedstawi certyfikat rezydencji podatek u źródła nie może przekroczyć 5% należności brutto.

W konsekwencji, jeżeli kontrahent przedstawi przedsiębiorcy certyfikat rezydencji podatek należy obliczyć następująco:

650 x 5% = 32,5 = 33 zł

Podatnikowi z Niemiec należy wypłacić kwotę: 650 – 33 = 617 zł

Jeżeli natomiast takiego certyfikatu rezydencji nie przedstawi, wówczas podatek należy obliczyć z zastosowaniem stawki 20%.

650 x 20% = 130 zł

W takim wypadku do wypłaty dla podatnika pozostanie 650 – 130 zł = 520 zł.

Obliczoną we wskazany powyżej sposób polski przedsiębiorca powinien pobrać z wynagrodzenia i w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania, a więc w analizowanym przypadku do stycznia 2018 r. wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg swojej siedziby lub miejsca zamieszkania.

Jakie są obowiązki dokumentacyjne?

W terminie do 31 stycznia 2018 r. przedsiębiorca powinien sporządzić oraz złożyć go w urzędzie skarbowym, właściwym swojego miejsca zamieszkania lub siedziby PIT-8AR.

Następnie w terminie do końca lutego 2018 r. powinien sporządzić oraz przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla spraw osób zagranicznych oraz do podatnika IFT-1/IFT-1R.

Jeżeli przedsiębiorca składa deklaracje w formie papierowej, czas na złożenie IFT-1/IFT-1R do urzędu ma do dnia 31 stycznia 2018 r.

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem i doradca podatkowy (nr wpisu 12564) specjalizujący się w prawie podatkowym, celnym oraz ubezpieczeniach społecznych. Kierownik Działu Specjalistów inFakt