W związku z zawiłością druków, jakie płatnik lub ubezpieczony zobowiązany był składać w ZUS, jednostka postanowiła uprościć dotychczasowe druki. Wprowadzono czytelniejsze dokumenty i dokonano zmiany ich nazw.

Co prawda nowe druki obowiązują już od kwietnia br. ale można nadal jeszcze korzystać z poprzednich formularzy, aż do wyczerpania się pozostałej ilości druków papierowych w ZUS. Nowe wzory druków dostępne są już w plikach pdf oraz w wersji do wypełnienia i wydruku (edytowalnej). 

ZUS do tej pory uprościł już ponad 40 dokumentów i zapowiada dalsze prace.

Nowe formularze ZUS

Symbol nowego formularza
(od kwietnia 2017 r.)
Nazwa nowego formularza Jakie druki zastąpi
ZPW Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku EPRZ, EWNUU, EWZU, EWZUU
ZAO Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego ZAS-34
ZAS-2 Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą ZAS-2, ZAS-13, ZAS-21
ZAS-7 Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową ZAS-7, ZAS-8
EMP Wniosek o emeryturę RP-1E
EZP Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce ZUS-ER-WZD-01
EKP Wniosek w sprawie kapitału początkowego KP-1, KP-3
ERP-6 Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych RP-6, RP-6Z
EWS Wycofanie wniosku ZUS-ER-WWS-01
EZZ Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą ZUS-RZ-WZD-01
RSR Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS-EUR-02
RD-8 Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego RD-08-02
RD-9 Wniosek o odstąpienie od zabezpieczenia RD-9-02
RSO Wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS-EOP-02
RNW Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń ZUS-RD-WDZ-01
RRP Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30 krotność) EPW-P, EPW-U
RAB Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego FAL z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń ZUS-RD-FAB-01
RAW Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego FAL z tytułu wypłaconych świadczeń ZUS-RD-FAW-01
US-7 Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej US-7, US-8, US-11, US-12, US-16,
ZUS-ZZU, EWZ-1
 
UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego EWZ-1, EWZ-2
USS Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej ZUS-US-WSS-01, ZUS-US-WSM-01, ZUS-US-WSW-01
US-9 Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe US-9, US-10
USZ Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę

ZUS-US-PWS-01

OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia N-9
Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.