W związku z zawiłością druków, jakie płatnik lub ubezpieczony zobowiązany był składać w ZUS, jednostka postanowiła uprościć dotychczasowe druki. Wprowadzono czytelniejsze dokumenty i dokonano zmiany ich nazw.

Co prawda nowe druki obowiązują już od kwietnia br. ale można nadal jeszcze korzystać z poprzednich formularzy, aż do wyczerpania się pozostałej ilości druków papierowych w ZUS. Nowe wzory druków dostępne są już w plikach pdf oraz w wersji do wypełnienia i wydruku (edytowalnej). 

ZUS do tej pory uprościł już ponad 40 dokumentów i zapowiada dalsze prace.

Nowe formularze ZUS

Symbol nowego formularza
(od kwietnia 2017 r.)
Nazwa nowego formularzaJakie druki zastąpi
ZPWWniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłkuEPRZ, EWNUU, EWZU, EWZUU
ZAOWniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiegoZAS-34
ZAS-2Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążąZAS-2, ZAS-13, ZAS-21
ZAS-7Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodowąZAS-7, ZAS-8
EMPWniosek o emeryturęRP-1E
EZPWniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w PolsceZUS-ER-WZD-01
EKPWniosek w sprawie kapitału początkowegoKP-1, KP-3
ERP-6Informacja o okresach składkowych i nieskładkowychRP-6, RP-6Z
EWSWycofanie wnioskuZUS-ER-WWS-01
EZZWniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicąZUS-RZ-WZD-01
RSRWniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składekZUS-EUR-02
RD-8Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnegoRD-08-02
RD-9Wniosek o odstąpienie od zabezpieczeniaRD-9-02
RSOWniosek o odroczenie terminu płatności składekZUS-EOP-02
RNWWniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeńZUS-RD-WDZ-01
RRPWniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30 krotność)EPW-P, EPW-U
RABWniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego FAL z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeńZUS-RD-FAB-01
RAWWniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego FAL z tytułu wypłaconych świadczeńZUS-RD-FAW-01
US-7Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonejUS-7, US-8, US-11, US-12, US-16,
ZUS-ZZU, EWZ-1
 
UWZWniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnegoEWZ-1, EWZ-2
USSWniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonejZUS-US-WSS-01, ZUS-US-WSM-01, ZUS-US-WSW-01
US-9Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/choroboweUS-9, US-10
USZWniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę

ZUS-US-PWS-01

OL-9Zaświadczenie o stanie zdrowiaN-9
Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.