Od dnia 1 lipca 2016 r. pojawiły się nowe obowiązki sprawozdawcze w podatku od towarów i usług (JPK).

Na podatników prowadzących księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych został nałożony obowiązek przekazywania bez wezwania organu podatkowego rejestrów zakupów oraz sprzedaży. Rejestry te należy przesyłać Ministrowi Finansów w formie elektronicznej do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Nowe obowiązki sprawozdawcze w podatku od towarów i usług (JPK)

Obowiązek comiesięcznego przesyłania rejestrów spoczywa również na podmiotach, które z podatku VAT rozliczają się kwartalnie. Przekazywane rejestry powinny odpowiadać strukturze logicznej przewidzianej dla Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT (http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Schemat_JPK_VAT%281%29_v1-0.pdf).

Zgodnie z przepisami przejściowymi na początek, czyli od dnia 1 lipca 2016 r. obowiązek taki będzie spoczywał na dużych przedsiębiorcach w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mali i średni przedsiębiorcy będą mieć taki obowiązek od dnia 1 stycznia 2017 r., natomiast mikroprzedsiębiorcy dopiero od dnia 1 stycznia 2018 r.