Od 1 grudnia 2017 obowiązują nowe limity przychodu wpływającego na zawieszalność świadczeń. Dane liczbowe przedstawiamy w artykule.

Kluczowymi dokumentami są tutaj :

  • komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej,
  • komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.

limit płatności

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie świadczeń określone poniżej obowiązują od 1.12.2017 do  28.02.2018 r.

 
70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego2 979,00 zł
130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego5 532,30 zł

Przepisów dotyczących zawieszania świadczeń nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent pozostają niezmienne od 1 marca 2017 r. Dane liczbowe przypomnę w poniższej tabelce.

Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy565,53 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy424,18 zł
Renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba480,73 zł