1 sierpnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Nowe deklaracje VAT

W rozporządzeniu określono następujące wzory deklaracji:

  • VAT-7 (17)
  • VAT-7K (11)
  • VAT-7D (8)
  • VAT-8 (8)
  • VAT-9M (6)

Nowe deklaracje  VAT-7, VAT-8, VAT-9M stosuje się począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 r.  Natomiast VAT -7K i VAT -7D począwszy od rozliczenia za III kwartał 2016 r.

Nowe deklaracje VAT od sierpnia 2016 !

Deklaracje na dotychczas obowiązujących wzorach mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2016 r. (za grudzień/IV kwartał 2016 r. )

Możliwość złożenia deklaracji na dotychczasowym wzorze nie dotyczy jednak tych podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, do których ma zastosowanie art. 103 ust. 5a-5d ustawy o VAT. Ci podatnicy mają obowiązek złożyć deklarację według nowego wzoru.