Od 1 lipca 2019 roku, należy pamiętać, że przy wysyłce JPK_FA na żądanie należy stosować nowo obowiązującą strukturę JPK_FA w wersji 2.

Bardzo często księgowi, którzy zapoznają się z opisem pól umieszczonym w broszurach MF, mają wątpliwości co do definicji pole “opcjonalne”.

Jak potwierdza Krajowa Informacja Skarbowa dla wszystkich pól zdefiniowanych jako “opcjonalne”, definicje należy rozumieć jako pole nieobowiązkowe dla braku treści. Natomiast jeżeli w transakcji wystąpiła dana przypisana do pola opcjonalnego wówczas jest to pole obowiązkowe.

Oznacza to, że jednostka nie ma prawa wyboru czy dane pole jest opcjonalne. W przypadku transakcji dla których informację należy wykazać w polu opcjonalnym pole zawsze jest obowiązkowe.

JPK_FA

Nowa struktura JPK_FA

W nowej wersji zgodnie z broszurą Ministerstwa Finansów dokonano następujących zmian:

  • w polu RodzajFaktury usunięto oznaczenie “POZ-pozostałe”;
  • dodano oznaczenie “Faktura końcowa”;
  • w opisie struktury zmieniono podstawę prawną dla elementu faktura na

“Na podstawie art.106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./”

  • w opisie struktury w polu “WariantFrmularza” Wariant formularza na wypadek pojawienia się nowego wariantu > aktualnie „2”
  • w opisie struktury w polu “CelZlozenia” > Pole zawiera atrybut: 1 – złożenie po raz pierwszy (2- korekta nie została wymieniona w broszurce)

Zmiana w opisach struktury:P_3B > Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy. Dokonano także zmiany  w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r., poz. 1485).(pole opcjonalne)* > dot. przypadków sprzedaży biletów na odległość nie mniejszą niż 50 km.