Ile wyniesie netto z umowy o pracę przy minimalnym wynagrodzeniu w 2018 roku? Jakie czynniki wziąć pod uwagę dokonując wyliczeń?

Netto z umowy o pracę

Minimalne wynagrodzenie

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł brutto. Jest to minimalna kwota dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin. Gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu, kwotę tę przelicza się proporcjonalnie.

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy pracownika uwzględniana w wysokości 46,33 miesięcznie. Warunkiem do jej rozliczania jest złożenie pracodawcy oświadczenia PIT-2. Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia lub je odwoła nie dokonujemy tego pomniejszenia.

Koszty uzyskania przychodu

Co do zasady pracownikowi przysługują standardowe, miesięczne koszty w wysokości 111,25 zł. Natomiast mogą one być wyższe i wynosić 139,06 zł za m-c w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

Chciałabym zaznaczyć, że w przypadku pracowników możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu. Tutaj jednak nie będę przedstawiać tych sytuacji – będą one przedmiotem kolejnego opracowania.

Netto z umowy o pracę

Biorąc po uwagę kwotę zmniejszającą podatek i koszty uzyskania przychodu oraz minimalne wynagrodzenie za pracę poniżej przedstawiam wyliczenia kwot netto w poszczególnych przypadkach.

Minimalne wynagrodzenie za pracę – 2100 zł brutto
 Koszty uzyskania przychodu
Kwota zmniejszająca podatek111,25139,060
0148314881463
46,33153015351519