Ile wyniosą minimalne składki przedsiębiorców w 2018 roku? Na jaką podwyżkę muszą nastawić się osoby prowadzące działalność gospodarczą? 

Mały ZUS

Należy pamiętać, że preferencja w opłacaniu składek ZUS dotyczy wyłącznie składek społecznych. Przywilej opłacania małego ZUS dotyczy osób, które

  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Minimalne składki przedsiębiorców w 2018 roku

Minimalna podstawa

Zgodnie z art. 18a ust.1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawa do opłacania składek społecznych osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ulega zwiększeniu do kwoty 2100 zł brutto, co oznacza że podstawa do opłacania małego ZUS także wzrośnie. W 2018 roku podstawa ta nie może być mniejsza niż 630 zł.

Wysokość składek społecznych

Stopy procentowe składek społecznych zostały określone w art. 22 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Kwoty poszczególnych minimalnych składek w 2018 roku wyniosą:

  • emerytalna – 19,52% z 630 zł = 122,98 zł
  • rentowa – 8% z 630 zł = 50,40 zł
  • chorobowa (dobrowolna) – 2,45% z 630 zł = 15,44 zł
  • wypadkowa – 1,8% z 630 zł = 11,34 zł

Sumarycznie kwota najniższych składek ZUS z ubezpieczeniem chorobowym wyniesie 200,16 zł, a bez chorobowego 184,72 zł.

Wzrost

Jak co roku, kwoty składek wzrastają. W poniższej tabelce przedstawię porównanie składek społecznych w roku 2017 i 2018.

Składka

2017 r.

2018 r.

Różnica

emerytalna

117,12 zł

 122,98 zł5,86 zł 
rentowa

48,00 zł

50,40 zł 2,40 zł
chorobowa

14,70 zł

15,44 zł  0,74 zł
wypadkowa

10,80 zł

11,34 zł  0,54 zł
składki społeczne z chorobowym

190,62 zł

 200,16 zł9,54 zł 
składki społeczne bez chorobowego

175,92 zł

 184,72 zł8,80 zł

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.