Polski przedsiębiorca otworzył firmę przewozową, w ramach działalności prowadzi transport osób z Warszawy do Madrytu. Transport odbywa się przez Niemcy, Belgię i Francję. Przedsiębiorca zastanawia się gdzie i na jakich zasadach powinien odprowadzić VAT z tytułu świadczonych przez siebie usług.

Aby określić miejsce opodatkowania VAT świadczonych usług należy określić miejsce świadczenia tych usług. Stosownie do treści art. 28f ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

W związku z tym należy stwierdzić, że usługa transportu osób będzie podlegać opodatkowaniu VAT we wszystkich krajach, w których odbywa się transport osób, a więc w Polsce, Niemczech, Belgii, Francji oraz Hiszpanii z uwzględnieniem pokonanych na terytoriach tych krajów odległości.

transport osób, miejsce opodatkowania VAT

Pokonana przez przewoźnika odległość to 2862 km, a cena biletu to 500 zł netto. Rozważając powyższą sytuację od strony praktycznej należy stwierdzić, że na terytorium Polski należy opodatkować wyłącznie transport odbywający się w Polsce. W związku z tym stawką VAT w wysokości 8% należy opodatkować wyłącznie kwotę 82,81 zł przypadającą na odległość pokonaną na terytorium Polski. Pozostałą kwotę – 417,19 należy wykazać w deklaracji VAT-7 z „np”.

Przewoźnik powinien również zarejestrować się do VAT w każdym z krajów, przez które przebiega transport i odprowadzić podatek na zasadach tam obowiązujących w proporcji do pokonanych na terytorium danego kraju odległości.

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem i doradca podatkowy (nr wpisu 12564) specjalizujący się w prawie podatkowym, celnym oraz ubezpieczeniach społecznych. Kierownik Działu Specjalistów inFakt