Jakie mogą być maksymalne składki społeczne przedsiębiorcy w 2018 roku? Jak je wyliczyć i od jakiej podstawy?

Maksymalne składki społeczne przedsiębiorcy w 2018 roku

Ustawodawca określił, że maksymalna podstawa do opłacania składek społecznych przedsiębiorców to kwota równa 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W odniesieniu do 2018 roku jest ona równa 11 107,50 zł.

Maksymalne składki społeczne przedsiębiorcy w 2018 roku

Zwiększenie podstawy do opłacania składek ZUS jest ważne dla przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać wyższe świadczenia z ZUS np. zasiłek chorobowy, macierzyński. Należy jednak pamiętać, że aby było to możliwe konieczne jest opłacanie składki chorobowej. Poniżej przedstawiam wyliczenia składek ZUS dla maksymalnego ZUS w 2018 roku.

SkładkaStopa procentowaKwota w PLN
emerytalna19,52% 2 168,18
rentowa8,00%888,60
chorobowa2,45%272,13
wypadkowa1,80% * 199,94
fundusz pracy2,45%272,13
składki ZUS z chorobowym34,22 %3 800,98

* wysokość składki może być z przedziału od 0,40% do 8,12% i uzależniona jest od od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków występujących u danego płatnika składek

Podniesienie podstawy do maksimum jest możliwe zarówno w przypadku osoby opłacającej mały, jak i duży ZUS. Dodam jeszcze, że zwiększenie podstawy na małym ZUS nie niesie za sobą konsekwencji zmiany kodu  tytułu ubezpieczenia z 05 70 XX na 05 10 XX. Natomiast mamy inną konsekwencję, a mianowicie konieczność opłacania składek na FP (podstawa do opłacania składek społecznych jest większa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę – 2100 zł brutto w 2018 roku).

Wpłat z tytułu składek ZUS dokonujemy w postaci e-składki na indywidualny numer składkowy płatnika.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.