Czym jest 30-krotność? Jak będzie wyglądało rozliczenie w związku z likwidacją 30-krotności w 2018 roku?

30-krotność – do końca 2017 roku

Limit trzydziestokrotności to oznacza, że  że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie) w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach. Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Uregulowania te obowiązują do końca 2017 roku. O projekcie zmiany pisałam już wcześniej, natomiast teraz można te informacje w pełni potwierdzić.

To już pewne – w 2018 roku nie będzie górnego limitu do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli tzw. trzydziestokrotności. Zniesienie limitu oznacza, że składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu.

Likwidacja 30-krotności w 2018 roku

Porównanie 2017 – 2018

W poniższym przykładzie przedstawię porównanie wynagrodzenia netto pracownika i całkowitego kosztu pracodawcy w 2017 i 2018 roku. Wezmę pod uwagę pracownika, którego miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 20 000 zł.

30-krotność w 2017 roku wynosi 127 890 zł, natomiast w 2018 roku nie będzie ona obowiązywała. 

2017
MiesiącNetto pracownikaCałkowity koszt pracodawcy
Styczeń13 955,7924 122
Luty13 955,7924 122
Marzec13 955,7924 122
Kwiecień13 955,7924 122
Maj13 955,7924 122
Czerwiec13 955,7924 122
Lipiec13 613,6522 152,91
Sierpień14 502,0620 870
Wrzesień15 774,1020 490
Październik15 774,1020 490
Listopad15 774,1020 490
Grudzień15 774,1020 490
Rok – suma174 946,85269 714,91


W lipcu 2017 roczna podstawa wymiaru składek przekroczy kwotę 30-krotności, zatem od nadwyżki nie pobiera się składek emerytalnej i rentowej:

  • 127 890 – 120 000 = 7 890 → od tej podstawy opłacamy składki emerytalno-rentowe
  • 20 000 – 7 890 = 12 110 → od tej podstawy nie opłacamy składki emerytalno-rentowej
2018
MiesiącNetto pracownikaCałkowity koszt pracodawcy
Styczeń13 955,7924 122
Luty13 955,7924 122
Marzec13 955,7924 122
Kwiecień13 955,7924 122
Maj13 955,7924 122
Czerwiec13 955,7924 122
Lipiec13 955,7924 122
Sierpień13 955,7924 122
Wrzesień13 955,7924 122
Październik13 955,7924 122
Listopad13 955,7924 122
Grudzień13 955,7924 122
Rok – suma167 469,48289 464

Biorąc pod uwagę powyższe dane należy zauważyć, że po zmianach – likwidacji trzydziestokrotność – dochód netto podatnika zmniejszy się, a całkowity koszt pracodawcy zwiększy się. W opisanej wyżej sytuacji:

  • dochód pracownika zmniejszy się o 7 477,37 zł w skali roku,
  • całkowity koszt pracodawcy zwiększy się o 19 749,09 zł w skali roku.