W ostatnich dniach pojawił się projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku. Do jakiej wysokości miałby wzrosnąć? Jakie i dla kogo ma to znaczenie? Ile podatnik zaoszczędzi na jej podniesieniu? Od kiedy miałaby obowiązywać?

Dnia 3 listopada 2016 r. przedstawiono projekt dotyczący podwyższenia kwoty wolnej od podatku z 3 091 zł do 8 000 zł. Celem tej zmiany jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego określającego minimum egzystencji.

Kwota wolna ma znaczenia dla podatników, których dochody opodatkowane są według skali podatkowej. Należy mieć tu na względzie między innymi osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, zlecenie, dzieło, a także podatników rozliczający działalność na zasadach ogólnych.

kwota wolna od podatku

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek liczony jest według następującej zasady.

Podstawa obliczenia podatku w zł

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85 528

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Gdzie 556,02 zł = 18% * 3 089, a 14 839,02 = 18% * 85 528 – 556,02.

Projekt przewiduje podniesienie kwoty wolnej do poziomu 8 000 zł, wówczas wyliczenie podatku byłoby takie, jak poniżej.

Podstawa obliczenia podatku w zł

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 1 440 zł

85 528

15 395,04 zł – 1 440 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Gdzie 1 440 zł = 18% * 8 000, a 15 395,04 = 18% * 85 528.

1/12 z kwoty zmniejszającej podatek wzrosłaby z 46,33 zł do 120 zł.

Ponadto w art. 27 z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, proponuje się  dodać ust. 1a, który mówiłby o tym, że kwota zmniejszająca podatek ma być korygowana odpowiednio do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

Wyższa kwota wolna miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. A na samym podatku podatnik zaoszczędziłby 883,98 zł w skali roku.

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.