Większość osób podlega pod ubezpieczenia społeczne – w tym ubezpieczenie wypadkowe. Warto zadać sobie trochę przewrotne pytanie. Kto nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu?

Kto nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu_

Ubezpieczenie wypadkowe

Jak określa art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Większość osób spełnia warunek określony wyżej, czyli podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym obowiązkowo, a co za tym idzie trzeba także za te osoby opłacać składkę wypadkową. Przy okazji tego tematu przypomnę, że na rok składkowy 2018/2019 dla większości ubezpieczonych określono składkę wypadkową w wysokości 1,67% podstawy wymiaru. 

Ubezpieczeni mogą mieć też inny tytuł do ubezpieczenia i będziemy mieć wówczas do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń. Wówczas składki emerytalna i rentowa mogą nie być opłacane obowiązkowo, a co za tym idzie nie będzie też składki wypadkowej.

Kto nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu?

Warto odnieść się tutaj do przepisu z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, który wskazuje na to, że nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu:

  • bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
  • posłowie do Parlamentu Europejskiego,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką,
  • osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • osoby pobierające świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
  • osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
  • członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji,
  • osoby prawujące osobistą opiekę nad dzieckiem na podstawie art. 6a, takie jak osoby prowadzące działalność gospodarczą, zleceniobiorcy, osoby współpracujące, czy duchowni,
  • osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.