Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Instytucja ta będzie obowiązywać od 1 marca 2017.

Jednostka ta została powołana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej i tworzyć będzie następujące jednostki organizacyjne:

  • 16 izb administracji skarbowej,
  • 400 urzędów skarbowych,
  • 16 urzędów celno-skarbowych,
  • 45 delegatur,
  • 143 oddziały celne

KAS- teren

Jak wskazano w akcie prawnym, KAS stanowić będzie wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

Resort Finansów w głównej mierze, chce skupić się na :

  • obsłudze dużych podatników,
  • przekazywaniu jednolitych informacji podatkowych i celnych (powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, dostępną przez telefon 801 055 055 lub 22 330 03 30),
  • zapobieganiu przestępczości m.in. wyłudzeniach VAT-u.

W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji.

Ministerstwo Finansów podkreśliło fakt tego, że dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Będzie odpowiedzialny m.in. za kontrolę celno-skarbową, audyt czy prowadzenie walki z przestępczością ekonomiczną.

jednostki

Ministerstwo wskazuje na potrzebę tej zmiany. Argumentuje ją tym, że do tej pory zadania były rozproszone i często powielane przez jednostki. Występowały trudności w poborze podatków i ceł, co uniemożliwiało spójne i skuteczne wykonywanie tych zadań.

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.