Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani zgodnie z Art. 111 ust 1 ustawy o VAT, do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jak powinna wyglądać korekta sprzedaży paragonowej?

Korekta sprzedaży paragonowej zwroty i reklamacje

Sposób prowadzenia ww. ewidencji regulują przepisy rozporządzenia ministra finansów dot. kas rejestrujących. Prowadząc ewidencję często dochodzi do sytuacji w której sprzedawca jest zobowiązany do skorygowania sprzedaży która została zarejestrowania na kasie fiskalnej. W przypadku dokonania zwrotu towaru, uznania reklamacji lub oczywistej pomyłki należy zastosować się do Art. 3 ust. od 3-6 rozporządzenia w sprawie kas. Korekta sprzedaży paragonowej dotycząca zwrotu towaru lub uznania reklamacji towarów i usług, zgodnie z Art. 3 ust. 3 nie powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Zwrot towarów lub uznanie reklamacji, które skutkują zwrotem części lub całości zapłaty należy zgodnie z ART 3 ust. 4 ująć w odrębnej ewidencji zawierającej:

  • datę sprzedaży;
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ew. opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi będącej przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku w przypadku zwrotu całości należności;
  • zwracaną kwotę brutto oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego w przypadku częściowego zwrotu należności;
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Korekta sprzedaży paragonowej

Podsumowując, w przypadku zwrotu towaru oraz uznania reklamacji towarów i usług, na skutek których  podatnik dokonuje zwrotu części lub całości należności, należy ująć w odrębnej ewidencji, następnie skorygować o tą wartość dane pochodzące z okresowego raportu fiskalnego.

Korekta sprzedaży paragonowej w przypadku nieprawidłowo zewidencjonowanej sprzedaży

W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki podczas ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrującej, podatnik zobowiązany jest, zgodnie z Art. 3 ust. 5 rozporządzenia dotyczących kas, do niezwłocznej korekty  i ujęcia w odrębnej ewidencji:

  • błędnie zewidencjonowanej sprzedaży określając wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego’
  • krótkiego opisu przyczyni i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Dodatkowo należy ponownie zewidencjonować na kasie fiskalnej, sprzedaż z prawidłowymi wartościami.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.