Zasadniczo czynny podatnik VAT ma prawo do odliczania VAT ze wszystkich faktur kosztowych jakie dotyczą jego opodatkowanej działalności gospodarczej. Ustawa o VAT wskazuje jednak na pewne wyjątki. Sprawdź kiedy nie odliczysz VAT.

Kiedy nie odliczysz VAT – Usługi noclegowe i gastronomiczne

Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT nabywca nie ma prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie usług:

  • noclegowych,
  • gastronomicznych.

WYJĄTEK:

Wyjątkiem od tej reguły jest jedynie nabycie gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Nieodliczony VAT w powyższych przypadkach stanowi koszt podatkowy.

Kiedy nie odliczysz VAT

Kiedy nie odliczysz VAT – pozostałe przypadki

Ustawodawca nie dał możliwości odliczenia VAT z faktur/faktur korygujących/dokumentów celnych/ duplikatów faktur:

  • wystawionych przez podmioty faktycznie nieistniejące;
  • dokumentujących transakcje niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku. Co oznacza, że w przypadku, gdy sprzedawca pomyli się i naliczy VAT to nabywca mimo, że zapłaci kwotę VAT  i tak nie będzie miał prawa do jego odliczenia;
  • dotyczących czynności, które nie zostały faktycznie wykonane;
  • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością;
  • dotyczą czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego;
  • wystawionych przez nabywcę (samofakturowanie) jeżeli nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
  • na których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowych a nie powinna zostać wykazana. Dotyczy to towarów objętych odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym.