W chwili obecnej założenie działalności gospodarczej, jak i rejestracja do VAT są zupełnie bezpłatne. Jednak zapowiadane zmiany od 1 stycznia 2017 r. nie brzmią korzystnie dla przedsiębiorców. Co ulegnie zmianie?

Otóż w ostatnim czasie Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o VAT, w której znalazł się zapis na podstawie, którego przedsiębiorcy, którzy będą chcieli zarejestrować się, jako płatnicy VAT zostaną poddani dokładnej weryfikacji przez organ podatkowy. Przede wszystkim bardzo skrupulatnie zostanie sprawdzona ich działalność gospodarcza z ostatnich dwóch lat.

Obowiązkowa kaucja przy rejestracji działalności gospodarczej

Na podejrzanych przedsiębiorców, którzy będą chcieli zarejestrować się, jako nowy płatnik VAT może zostać nałożona kaucja w wysokości od 20 000 do 200 000 złotych. Przewiduje się, że obowiązek zapłaty kaucji rejestracyjnej dotyczyć będzie podatników, u których zaległości podatkowe przekroczyły kwotę 20 000 złotych. Niewykluczone jest również, że kaucję będą opłacać wszystkie osoby, które były niegdyś skazane za oszustwa skarbowe.

Kaucji rejestracyjnej muszą spodziewać się także Ci przedsiębiorcy, którzy działają w tzw. biurach wirtualnych, gdyż od dawna nie podobają się one organom podatkowym.

Projektowe ograniczenia mają w założeniu wyeliminować z obrotu podmioty powstałe nie w celu wykonywania działalności gospodarczej, ale dokonywania nadużyć podatkowych.