sprzedaż samochodów na nowych zasadach

Zmiana ustaw o podatkach dochodowych niesie ze sobą nie tylko zmiany w sposobie rozliczania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, inaczej będzie również rozliczana sprzedaż samochodów stanowiących wcześniej środek trwały w działalności. 

Minimalne kwoty wynagrodzeń w 2019 r.

Znamy już minimalne kwoty wynagrodzeń w 2019 r. Oczywiście chodzi tutaj o minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalną stawkę godzinową. Małe przypomnienie i dane na przyszły rok przedstawiamy we wpisie.

faktury elektroniczne

Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek składania wielu deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Od dnia 1 stycznia 2018 r. rejestry VAT powinny być prowadzone również wyłącznie w takiej formie. Czy kolejnym krokiem będą obowiązkowe faktury elektroniczne? Sprawdźmy!

Przedawnienie straty podatkowej

Do niedawna sądzono, iż składniki majątku otrzymane w formie darowizny przyjęte do używania przed 01 stycznia 2018 mogą być rozliczane tylko na zasadzie kontynuacji amortyzacji określonej przez darczyńcę. My już wiemy, że jest inaczej. Po szczegóły zapraszam do poniższego wpisu.

Zmiany w KPIR od września

Od 15 września 2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPIR w nowym, nieco zmienionym kształcie. Jakie nowości wprowadzono i co zostało usunięte? We wpisie przedstawiamy zmiany w KPIR od września. Po informacje zapraszam do poniższego opracowania.

Pokaż więcej artykułów