Rozliczenie pracownika-małżonka

Jak wygląda rozliczenie pracownika-małżonka? Jakie składki za niego płacić? Ile wynoszą składki ZUS i kto je odlicza? W jakich sytuacjach wynagrodzenie małżonka, będzie kosztem w działalności? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Ewidencjonowanie zaliczek na kasie fiskalnej

Ewidencjonowanie zaliczek na kasie fiskalnej ciąży na podatnikach prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz rolników zryczałtowanych. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług? Po wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

zatrudnienie małżonka

Od tego roku jest możliwość rozliczenia w kosztach działalności wynagrodzenia małżonka. Jak zatem rozliczyć małżonka, który jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie lub na etacie? Jakie zapłacić składki i zaliczki? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Rozliczenie prezentów

Święta zbliżają się wielkimi krokami i wiele osób decyduje się na podarowanie swoim kontrahentom, czy pracownikom prezentów. W tym opracowaniu chciałabym powiedzieć o tym, jak będzie wyglądało ich rozliczenie.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Większość migrantów zarobkowych w Polsce to pracownicy krótkoterminowi zatrudniani na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Krajowy rynek pracy potrzebuje jednak pracowników na dłuższy okres, do czego niezbędne jest zezwolenie na pracę. Czym jest zezwolenie na pracę? Kto musi je posiadać a kto może pracować bez tego dokumentu? Po więcej szczegółów zapraszam do dzisiejszego wpisu.

Jak uzyskać zaświadczenie A1

Coraz bardziej powszechne wśród przedsiębiorców jest zatrudnianie obywateli spoza UE. Wielu księgowych OBR spotyka się z pytaniami, jakie warunki należy spełnić aby legalnie zatrudnić cudzoziemca spoza UE. W poniższym wpisie postaram się przybliżyć zagadnienie powierzenia pracy nie-sezonowej cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia.

elektroniczne przechowywanie

Przedsiębiorcy oraz księgowi mają świadomość, że powinni przechowywać księgi podatkowe firmy oraz dokumenty związane z prowadzeniem tych ksiąg do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Pytanie, jakie się pojawia w tym obszarze dotyczy tego, czy możliwe jest elektroniczne przechowywanie faktur, które kupujący otrzymał w formie papierowej. Możliwość taka oraz kwestia odliczenia podatku VAT w związku […]

Regulamin wynagradzania

W ostatnich latach wzrosła znacząco wykrywalność faktur dokumentujących fikcyjny obrót gospodarczy. Tylko w pierwszym półroczu 2018 służby Krajowej Administracji Skarbowej wychwyciły ponad 150 tysięcy pustych faktur. Do sukcesu KAS przyczyniło się bez wątpienia wprowadzenie od 2016 roku JPK oraz być może wprowadzenie od 1 marca 2017 roku bardzo surowych sankcji karnych za wystawianie i używanie […]

Ślub z pracodawcą - jak to rozliczyć

Pracodawca zatrudnia narzeczoną w swojej działalności. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć się z narzeczoną, a jak z żoną? Czy rodzaj zawartej umowy ma znaczenie? W tym opracowaniu powiem, jak mogą rozliczyć się narzeczeni a potem małżonkowie, jeśli jedno z nich jest zatrudniającym, a drugie zatrudnianym.

Pokaż więcej artykułów