Obowiązek informacyjny pracodawcy

Zatrudniając pracownika, pracodawca nabywa prawa i obowiązki związane z jego zatrudnieniem. W niektórych sytuacjach powstanie obowiązek informacyjny pracodawcy o zaistniałej zmianie lub danym zdarzeniu.

Zmiany w kodeksie pracy

W dniu 7 kwietnia bieżącego roku została uchwalona przez sejm nowelizacja kodeksu cywilnego, która ma za zadanie ułatwić dochodzenia roszczeń wierzycielom. Zmiany mają wejść z dniem 1 czerwca 2017 i dotyczą w szczególności kwestii odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcom

Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest jedną z umów, o której mowa w kodeksie cywilny. Jak poprawnie wyliczyć kwotę do wypłaty dla osoby wykonującej dzieło?  Zazwyczaj z tego tytułu nie opłaca się składek ZUS, jest jednak pewien wyjątek.

Pokaż więcej artykułów