Jaka jest zależność JPK_VAT, a zawieszenie działalności ? Czy są podmioty, które w czasie zawieszenia nie będą składać struktury JPK?

Tytułem wstępu przypomnę, że od 1 stycznia 2018 wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek przesyłania miesięcznych raportów o nazwie JPK_VAT. Obecnie obowiązuje wersja 3. tego dokumentu. 

JPK_VAT, a zawieszenie działalności

Przepisy nie zawierają uregulowań w zakresie tego, czy w czasie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik jest zwolniony z obowiązku składania struktury JPK. Pojawiało się i nadal pojawia się wiele pytań o ten temat. Urzędy skarbowe bez podpierania się przepisami, samodzielnie decydowały o tej kwestii. Teraz jednak pojawił się komunikat Ministerstwa Finansów. Najważniejsza informacja z niego wynikająca to, że 

Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.

Należy mieć tutaj na uwadze, że jeśli zawieszenie działalności nastąpiło w trakcie miesiąca, to podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji za ten miesiąc, złożenia deklaracji VAT i struktury JPK_VAT. Zwolnienie z obowiązku składania JPK_VAT dotyczy tylko i wyłącznie pełnych miesięcy zawieszenia działalności.

JPK_VAT, a zawieszenie działalności

Kiedy podatnik mimo zawieszenia działalności, musi składać JPK_VAT?

W określonych sytuacja podatnik, mimo zawieszenia działalności musi składać deklaracje JPK_VAT. Brak obowiązku składania JPK_VAT jest ściśle powiązany z brakiem obowiązku składania deklaracji VAT. Przypomnę tylko, że JPK_VAT składaką wyłącznie czynni podatnicy VAT.

Wracając teraz do tematu, zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT, a co za tym idzie struktury JPK_VAT nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

Jak określił Resort Finansów takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednocześnie przesłać plik JPK_VAT. 

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.