Jakie druki zastosować jeśli staramy się w ZUS o ulgę lub umorzenie? Nazwy formularzy oraz ich zastosowanie zamieszczamy w tym artykule.

Formularze ZUS o ulgę lub umorzenie

Formularze ZUS o ulgę lub umorzenie

Poniżej zamieszczam aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS. Część z nich zawiera szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Druki jakie mogą mieć zastosowanie, to :

 • RD-2 – oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie – druk zaktualizowany 1 grudnia 2017 r. – zastąpił dotychczasowy RD-2-03,
 • RSO – wniosek o odroczenie terminu płatności składek,
 • RSU – wniosek o umorzenie należności z tytułu składek,
 • RSR – wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek,
 • ZUS-RD-FPW-01 – formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Pomoc publiczna – formularz wymagany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • ZUS-RD-OPN-01 – oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia. Pomoc publiczna – formularz wymagany przy ubieganiu się o pomoc indywidualną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

 • ZUS-RD-OPW-01 – oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie. Pomoc publiczna – formularz wymagany przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie.

 • ZUS-RD-FPD-01 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Pomoc publiczna – formularz wymagany przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 • ZUS-RD-FPI-02 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pomoc publiczna – formularz wymagany przy ubieganiu się o pomoc indywidualną na restrukturyzację lub pomoc indywidualną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

 • ROF – oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości – druk zaktualizowany 1 grudnia 2017 r. – zastąpił dotychczasowy ZUS-RD-OOF-01,

 • ROP – oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej – druk zaktualizowany 1 grudnia 2017 r. – zastąpił dotychczasowy ZUS-RD-OOP-01,

 • ROK – oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość – druk zaktualizowany 1 grudnia 2017 r. – zastąpił dotychczasowy ZUS-RD-OPK-01,
 • RON – oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej – druk zaktualizowany 1 grudnia 2017 r. – zastąpił dotychczasowy ZUS-RD-OSR-01,
 • ZUS-RD-WPE-01 – wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego – wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

 • ZUS-RD-WSM-01 – wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego. Ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego – wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego,

 • ZUS-RD-WUE-01 – wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym. Ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego – wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych.

 • ROS – oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną wysokość stopy referencyjnej 
  – druk zaktualizowany 1 grudnia 2017 r. – zastąpił dotychczasowy ZUS-RD-OPS-01.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.