Korzystając z firmowego pojazdu, ponosimy koszty jego eksploatacji, które często są związane z daną trasą. Do takiego kosztu można zaliczyć potwierdzenie opłaty za autostradę. Jak zaksięgować potwierdzenie opłaty za autostradę?

Jak zaksięgować potwierdzenie opłaty za autostradę?

Aby zaksięgować potwierdzenie opłaty za autostradę, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na rodzaj potwierdzenia, możemy spotkać się z paragonami fiskalnymi oraz niefiskalnymi. W zależności jaki rodzaj dokumentu posiadamy, jego zaksięgowanie będzie odbywało się na dwa różne sposoby. Jak wszystkie wydatki, aby potwierdzenie opłaty za autostradę mogło stanowić koszt uzyskania przychodu, jego poniesienie powinno być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak zaksięgować potwierdzenie opłaty za autostradę?

Paragon niefiskalny

Potwierdzenie w formie paragonu niefiskalnego może stanowić jedynie koszt uzyskania przychodów (do PIT). Natomiast nie mamy prawa odliczyć od niego VAT-u. Aby wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu powinien zawierać:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych (np. przedsiębiorcy)

Paragon niefiskalny należy zaksięgować jedynie dla celów PIT do 13 kolumny w KPiR, jeżeli nie był rozliczany w druku rozliczenia delegacji

Paragon fiskalny

W przypadku potwierdzeń opłat za autostradę w formie paragonu fiskalnego, paragon zawiera wszystkie elementy wymienione w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. W sprawie wystawiania faktur przez co jest tzw. Fakturą uproszczoną dzięki temu przedsiębiorca ma prawa zaliczyć do kosztów wartość netto oraz ma możliwość rozliczyć VAT według przysługującego mu prawa uzależnionego od sposobu dysponowania pojazdem.

Paragon fiskalny należy zaksięgować  dla celów PIT do 13 kolumny w KPiR. Natomiast VAT wykazać w rejestrze zakupów w wartości przysługującej do odliczenia.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.