Wraz z zawarciem umowy leasingu operacyjnego, przedsiębiorca otrzymuje przedmiot leasingu do użytkowania. Dodatkowo wnosząc opłatę wstępną otrzymuje od leasingodawcy fakturę za opłatę wstępną. Jak zaksięgować opłatę wstępną za leasing operacyjny?

Jak zaksięgować opłatę wstępną za leasing operacyjny?

Leasingobiorca, który podpisuje umowę leasingu np. na zakup pojazdu osobowego otrzyma fakturę potwierdzającą uregulowanie opłaty wstępnej. Faktura będzie potwierdzeniem zawarcia umowy. W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca posiada prawo użytkowania przedmiotu leasingu. Dany składnik majątku nie będzie wprowadzany do ewidencji środków trwałych u leasingobiorcy  z uwagi iż prawo nabycia przedmiotu leasingu powstanie w momencie wystawienia i rozliczenia ostatnie faktury leasingu operacyjnego.

Podatnik zwolniony z VAT

Przedsiębiorca korzystający z zwolnienia z VAT fakturę za opłatę wstępną tyczącą się leasingu operacyjnego zalicza bezpośrednio w koszty prowadzonej działalności. Fakturę należy wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13.

jak zaksięgować opłatę wstępną za leasing operacyjny

Czynny podatnik VAT

W przypadku czynnego podatnika VAT, księgowanie faktury opłaty wstępnej za leasing operacyjny będzie uzależnione od przysługującego prawa do odliczenia VAT. W przypadku gdy przedmiotem leasingu jest składnik majątku od którego przedsiębiorca ma prawo odliczyć 100% podatku VAT, fakturę należy zaksięgować w wartości netto do księgi przychodów i rozchodów kolumna 13. Natomiast podatek VAT należy wykazać w rejestrze zakupu VAT w pełnej wartości. W przypadku gdy przedmiotem jest pojazd osobowy który będzie wykorzystywany zarówno w dzialalności jak i prywatnie, podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od faktury w wysokości 50%. Oznacza to, że w rejestrach zakupu powinna pojawić się wartość podatku VAT w wysokości 50% VAT wykazanego na fakturze, natomiast w KPIR w kolumnie 13 należy wykazać wartość netto + 50% nieodliczonego podatku VAT