Przedsiębiorca w celu uzyskania przychodów często dokonuje podróży służbowych, korzystając z różnych form transportu. Z uwagi na fakt, że przedsiębiorcy mają możliwość dokonania wyboru środka transportu mogą pojawić się różne formy rozliczenia takiej podróży. Coraz częściej spotykamy się z pytaniem jak zaksięgować bilet miesięczny ?

Bilet miesięczny a koszt uzyskania przychodu

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca często wykonuje wiele różnych czynności w obrębie miejsca zamieszkania. Często też, posiada siatkę klientów lub kontrahentów w miejscu zamieszkania. Coraz popularniejszą formą dojazdu do klienta staje się komunikacja miejska. Dzięki temu np. w godzinach szczytu, przedsiębiorca może w łatwy i szybki sposób dostać się do miejsca docelowego. Czy wydatki za bilet miesięczny mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodów uznajemy wszystkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu nie może znajdować się w katalogu wymienionym w art. 23 tej ustawy.

jak zaksięgować bilet miesięczny

A więc aby przedsiębiorca mógł zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia, zabezpieczenia albo zachowanie źródła przychodu
  • wydatek nie znajduje się w katalogu wydatków, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 23 ustawy o PIT
  • wydatek powinien zostać prawidłowo udokumentowany zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Bilet miesięczny, nie został wymieniony w katalogów wydatków które nie mogą być uważane za koszt uzyskania przychodu. Dodatkowo zakup biletu miesięcznego, w celu dojazdu do kluczowych klientów, urzędów itp., będzie wydatkiem który jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą. Natomiast jak zaksięgować bilet miesięczny ?

Jak zaksięgować bilet miesięczny ?

Sama karta miejska oraz potwierdzenie dokonania zapłaty nie będą wystarczającym dokumentem do zaksięgowania wydatku. Aby móc zaliczyć zakup biletu miesięcznego do kosztów uzyskania przychodu, niezbędna będzie faktura. Faktura powinna być wystawiona na zasadach ogólnych. Wydatek należy zaksięgować do kolumny 13 Pozostałe koszty. W przypadku gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, od biletu przysługuje prawo odliczenia VAT. Z uwagi na fakt, że US stoją w większej mierze na stanowisku, że bilet miesięczny przedsiębiorcy może służyć mu także na cele osobiste, warto zastanowić się nad określenie proporcji w jakiej korzystamy z biletu miesięcznego na cele osobiste / firmowe, a następnie rozliczyć koszt w wysokości danej proporcji.