Od tego roku jest możliwość rozliczenia w kosztach działalności wynagrodzenia małżonka. Jak zatem rozliczyć małżonka, który jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie lub na etacie? Jakie zapłacić składki i zaliczki? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Zatrudnienie małżonka w świetle zmian obowiązujących od 2019 r. jest szczególnie ciekawe, ponieważ od bieżącego roku można w kosztach rozliczyć wynagrodzenie małżonka. Warto jednak dobrze się nad tym zastanowić i przemyśleć kwestię właściwego rozliczenia.

Jaką umowę można podpisać?

Przepisy wprost tej kwestii nie regulują, ale także i nie ograniczają. Oznacza to, że z małżonkiem można podpisać dowolną umowę np. umowę o pracę, zlecenie, dzieło lub umowę o współpracy (B2B). Mamy swobodę zawierania umów z dowolną osobą, także z małżonkiem lub własnym dzieckiem.

Zatrudnienie małżonka kosztem?

Do końca 2018 r. można było w kosztach ująć tylko faktury od małżonka. Nie było możliwe obniżenie dochodu przedsiębiorcy o wynagrodzenie małżonka np. z tytułu umowy o pracę, zlecenie lub dzieło. Od 2019 r. można rozliczyć w kosztach firmy wynagrodzenie małżonka należne, z tytułu:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • działalności wykonywanej osobiście dotyczącej działalności:
  • artystycznej,
  • literackiej,
  • naukowej,
  • trenerskiej,
  • oświatowej,
  • publicystycznej,
 • umowy zlecenie,
 • umowy o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,
 • praktyk absolwenckich,
 • zasiłku wypłaconego z:
  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy,

pod warunkiem, że wynagrodzenie z tego tytułu zostanie wypłacone.

Co gwarantują małżonkowi przepisy?

Jeśli z małżonkiem zostanie podpisana umowa o pracę, to dla celów rozliczania jest on traktowany, jak każdy inny pracownik. Musi mieć zapewnione minimalne wynagrodzenie za pracę (przy pełnym etacie), podpisaną umowę, prowadzone akta osobowe, odprowadzane składki i zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku zlecenia musi być zagwarantowana minimalna stawka godzinowa (poza wyłączeniami), prowadzona ewidencja, rozliczane składki i zaliczki na podatek.

Czy małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie?

Jeśli przedsiębiorca opodatkował swoją działalność gospodarczą według zasad ogólnych, to małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie. Jeśli będzie miał działalność opodatkowaną według jednej z 3 pozostałych form (podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa), to nie będzie takiej możliwości.

zatrudnienie małżonka

Jak wyliczyć składki ZUS i kto je uwzględnia w odliczeniu?

Przy umowie o pracę, małżonek traktowany jest jak osoba współpracująca. Składki w tej sytuacji:

 • opłacane są jak za przedsiębiorcę na dużym ZUS,
 • regulowane są przez przedsiębiorce – jest on płatnikiem składek,
 • odliczane są przez przedsiębiorcę (składki społeczne księgowane są do kosztów lub odliczane od dochodu, FP księgowana jest do kosztów przedsiębiorcy, składka zdrowotna odliczana jest od podatku).

Przy zleceniu sytuacja jest prostsza, bo składki są opłacane jak za każdego innego zleceniobiorcę. Składki emerytalna, rentowy, wypadkowa i zdrowotna są obowiązkowe, a składka chorobowa dobrowolna.

Zatrudnienia małżonka, a rozdzielność majątkowa

Intercyza to dokument, który może być sporządzone zarówno przed jak i w trakcie trwania związku małżeńskiego. Intercyza w żadnym stopniu nie wpływa na zatrudnienia małżonka.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Jak rozliczyć zatrudnienie małżonka?

Małżonek-pracownik ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie za pracę?

Prawidłowo ! Błędnie

Za pracownika-małżonka opłaca się składki jak za osobę współpracującą?

Prawidłowo ! Błędnie

Wynagrodzenie małżonka-pracownika można rozliczyć w kosztach tylko, gdy zostało wypłacone?

Prawidłowo ! Błędnie

Czy dla małżonka-pracownika trzeba prowadzić akta osobowe?

Prawidłowo ! Błędnie