Podatek od sprzedaży kryptowalut to temat, który ciągle generuje wiele pytań i wzbudza wiele emocji. W dzisiejszym wpisie kilka informacji na temat tego w jaki sposób należy obliczyć podatek dochodowy od sprzedaży kryptowalut.

Podatek od sprzedaży kryptowalut – jakie czynności podlegają opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez wątpienia podlega wymiana kryptowalut na tzw. pieniądz fiducjarny, czyli pieniądz realnie uznany w systemie prawnym jako obowiązująca waluta.

Z interpretacji wydawanych przez organy podatkowe wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega również wymiana jednej kryptowaluty na inną.

podatek od sprzedaży kryptowalut

Podatek od sprzedaży kryptowalut – przykłady praktyczne

Pod jednym z filmów zamieszczonych na naszym kanale YouTube pojawił się komentarz:

„Witam i od razu pozdrawiam twórców filmu, jednak nurtuje mnie pytanie i bardzo bym prosił o film w którym na konkretnym przykładzie byłby wyjaśniony sposób obliczania podatku dochodowego od kryptowalut (szczególnie przy zamianie jednej na drugą ) , interesuje mnie kiedy zaokrąglać , gdyż kryptowaluty bardzo często dają nam przelicznik z milionową częścią grosza a jeśli do tego mamy przeliczyć to najpierw na dolary a później na złtówki to robi się to trudne. Kiedy ponosimy koszt i przychód z zamiany?”

Zaokrąglenia w obliczaniu podatku

Odpowiadając na tak postawione pytanie, w mojej opinii zaokrągleń należy dokonać przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy.

Wynika, to przede wszystkim z treści art. 63 ust. 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym:

Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, z zastrzeżeniem § 1a i 2.

Z powyższego wynika, że przy obliczaniu podatku zaokrąglać należy podstawę opodatkowania oraz zaliczkę na podatek dochodowy. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest odrębnych uregulowań w zakresie opodatkowania kryptowalut.  W konsekwencji, w mojej opinii do obliczenia zaliczki na podatek należy zastosować zasady ogólne.

W praktyce, do książki przychodów i rozchodów należy wpisywać dokładne kwoty uzyskane ze sprzedaży kryptowalut (również wymiany jednej kryptowaluty na inną), a następnie na etapie obliczenia zaliczki za podatek, zsumować wszystkie przychody i kwotę od której obliczana jest zaliczka na podatek zaokrąglić do do pełnych złotych. Taki sam sposób zaokrąglenia należy zastosować do obliczonej zaliczki na podatek dochodowy.

Moment uzyskania przychodu (poniesienia kosztu)

Jeżeli zaś chodzi o moment poniesienia przychodu oraz kosztu z zamiany jednej kryptowaluty na drugą, w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej odpowiednich zapisów należy dokonać z datą dokonywanej wymiany, bowiem to będzie moment uzyskania przychodu (lub odpowiednio poniesienia kosztu).