Niektórzy podatnicy świadczący usługi lub dokonujący dostawy towarów na rzecz innych polskich przedsiębiorców, zobowiązani są do składania informacji podsumowującej. Jak obecnie wygląda procedura składania dokumentów, a jakie zmiany przewidywane są w 2017 roku?

W poprzednim artykule poruszaliśmy kwestię tego, którzy przedsiębiorcy zobowiązani są do składania informacji podsumowującej VAT-27, natomiast w tym przedstawię zmiany jaki prawdopodobnie będą obowiązywać od 2017 roku.

Obecne przepisy

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w art. 101a ust. 2 określa, że podmioty zobowiązane do składania informacji podsumowującej VAT-27, mogą dokonywać tego w okresach miesięcznych lub kwartalnych w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu lub kwartale, odpowiednio. Przedsiębiorca na dzień dzisiejszy dokument ten może składać w formie papierowej lub elektronicznej, bez wpływu na termin, jak ma to miejsce w przypadku informacji podsumowującej VAT-UE.

informacja podsumowująca w obrocie krajowym 2017 rok

Plany na 2017 roku

Odnosząc się do projektu z dnia 22.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw należy zauważyć, że w 2017 ma zostać zniesiona możliwość dostarczania dokumentów za okresy kwartalne oraz w formie papierowej. Bowiem art. 1 ust. 13 lit. a ustawy zmieniającej stanowi o tym, że informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się :

  •  za okresy miesięczne,
  • za pomocą komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej,
  • w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Art. 1 ust. 13 lit. b ustawy zmieniającej wskazuje na to, iż ewentualną korektę VAT-27 będzie trzeba złożyć elektronicznie.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.