W jednostce koszty mogą być ewidencjonowane w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym oraz mieszanym. Jak w praktyce wygląda ewidencjonowanie kosztów w księgach handlowych w układzie rodzajowym?

Sposoby ewidencjonowania kosztów zostały opisane w tym artykule. Wymienione transakcje zostaną zaksięgowane w układzie rodzajowym.

Stan wybranych kont na dzień 06.05.201X w spółce “ABC” wyglądał następująco:

  • Kasa (100) – 12 000 zł (Dt)
  • Rachunek bieżący (130) – 17 000 zł (Dt)
  • Materiały (310) 55 000 zł (Dt)

W miesiącu maj miały miejsce następujące operacje:

  1. Wydano z magazynu materiały do produkcji: 7 200 zł
  2. Ujęto w liście płac wynagrodzenia pracowników: 11 000 zł
  3. Zaksięgowano narzuty na wynagrodzenia (20%)
  4. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom: 11 000 zł
  5. Otrzymano fakturę nr 1 za zakup 160 szt. materiału “X”, cena 3,50 netto za sztukę, VAT 23%
  6. Zaksięgowano miesięczny odpis amortyzacyjny zgodny z planem amortyzacji 2780 zł
  7. Uregulowano przelewem fakturę nr 1

Układ rodzajowy

Układ rodzajowy