Od 1 stycznia 2018 roku będziemy mieć jeden rachunek bankowy do opłaty należności do ZUS. Warto się zatem zastanowić na jaki rachunek bankowy przelać składki za grudzień?  O czym powinniśmy pamiętać w odniesieniu do nadchodzących zmian?

E-składka -zmiany od 2018

Od 1 stycznia płatnik będzie regulował płatności na jeden, indywidualny rachunek bankowy w ZUS. Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziemy wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wprowadzenie jednego numeru rachunku bankowego nie wiążę się z tym, że część składek zostanie zlikwidowana. Zmiana oznacza, że do ZUS będzie trafiał jeden przelew, który będzie rozdzielany przez jednostkę i przypisywany do odpowiednich składek.

Jaki jest cel wprowadzenia zmiany?

Pojawiała się argumentacja, że obecne wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Płatnik wypełnia wiele danych, które pomagają jednostce zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Są to:

  • numery kont bankowych,
  • dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego),
  • okres rozliczeniowy (miesiąc i rok),
  • numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

Od nowego roku na przelewie wpisywany będzie tylko numer rachunku bankowego – numer rachunku składkowego.

Wpłatę ZUS podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Rozliczenie będzie się odbywać na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej płatnika (przekazanej do ZUS albo  utworzonej przez jednostkę, jeśli płatnik jest zwolniony z jej przekazywania).

Nowy rachunek składkowy

ZUS na swojej stronie internetowej informuje o tym, że informacje o numerze składkowym zacznie wysyłać już od 1 października 2017. Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 roku nie dostanie z ZUS informacji o numerze rachunku albo jeśli zgubi list z tymi danymi, koniecznie musi skontaktować się z ZUS. Numer rachunku otrzyma w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).

Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

Składka za grudzień 2017 płatna w styczniu 2018 będzie już wpłacana na nowy – indywidualny rachunek składkowy.

Informację o numerze rachunku składkowego ZUS wyśle na adres siedziby firmy albo na adres do korespondencji. Dlatego płatnik powinien sprawdź czy na pewno ZUS ma jego aktualne dane adresowe.

Indywidualny numer rachunku składkowego składał się będzie z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i NIP płatnika (ostatnie 10 cyfr).

indywidualny rachunek składkowy

Wykorzystany został numer NIP, ponieważ jest on identyfikatorem płatnika składek zarówno osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jak i dla osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Każdy płatnik, w tym zagraniczny, otrzyma z ZUS swój numer rachunku składkowego, na który będzie opłacał jednym przelewem należne składki. Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego.

Warto też pamiętać, że niektórzy płatnicy składek mają odroczone terminy płatności lub korzystają z układu ratalnego. Te należności będą wpłacane na indywidualny numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą będzie można opłacić składkę bieżącą i ratę. ZUS wpłatę rozliczy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty.