Działalność prowadzona w mieszkaniu daje podatnikowi prawo do rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkanie w części w jakiej podatnik wykorzystuje je na cele działalności gospodarczej. Jak prawidłowo rozliczyć VAT od wydatków związanych z eksploatacją mieszkania na cele działalności?

Działalność prowadzona w mieszkaniu

Co do ogólnej zasady, podatnik ma prawo odliczyć VAT od wydatków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie, w jakim wykorzystuje je do dokonywania sprzedaży opodatkowanych. Wykorzystując mieszkanie na cele działalności gospodarczej, podatnik powinien wybrać jak najbardziej precyzyjną metodę odliczenia VAT. Najczęściej spotykanym sposobem odliczenia VAT jest określenie proporcji metrażu w jakim mieszkanie jest wykorzystywane na działalność gospodarczą. Wówczas proporcja staje się podstawą do rozliczania części wydatków.

Natomiast jak zaznaczył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej:

„istnieje grupa zakupów, które nie mogą być uznane za związane z działalnością gospodarczą, gdyż ponoszą je osoby fizyczne niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też takiej działalności nie prowadzą. Są to typowe zakupy osobiste, konsumpcyjne np. dotyczące zapewnienia sobie, na własne potrzeby, odpowiednich warunków mieszkaniowych. Zakupy o charakterze osobistym w szczególności mogą dotyczyć funkcjonowania, eksploatacji i utrzymania mieszkania bądź wydzielonych w nim pomieszczeń na cele prywatne. Prywatnego charakteru tego rodzaju zakupów przeznaczonych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych nie zmienia również korzystanie z lokalu i znajdujących się w nim rzeczy również dla celów działalności gospodarczej (1061-IPTPP3.4512.100.2017.2.MWJ)”

działalność prowadzona w mieszkaniu

Faktura zakupu

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że prawo do odliczenia VAT powstaje w okresie za który podatnik otrzymał fakturę dokumentującą transakcje. Z uwagi, że w większości przypadków koszty mieszkania są dokumentowane fakturami dla osób prywatnych, warto zwrócić się do usługodawcy o zamieszenie dodatkowo na fakturze numeru NIP. Przy czym jeżeli na fakturze pojawią się dane wspólne małżonków, nie pozbawi to prawa do odliczenia VAT przez przedsiębiorcę. Oczywiście jeżeli wydatek był związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Remont lokalu

Podatnikowi przysługuje prawo odliczenia VAT z faktur dokumentujących remont lokalu w części w jakiej dany lokal był użytkowany na cele działalności gospodarczej. Przy czym zakupione materiały lub usługi na cele remontu muszą dotyczyć wyłącznie części lokalu, w którym prowadzona jest działalność.

Internet stacjonarny

W większości wydawanych interpretacji podatkowych, urzędy stoją na stanowisku, że podatnik nie jest w stanie wiarygodny udokumentować jaka część danej usługi została przeznaczona na cele działalności gospodarczej. Przez co podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur za usługi internetu stacjonarnego. Warto wówczas zastanowić się nad internetem mobilnym na firmę od, którego podatnikowi będzie przysługiwało pełne odliczenie VAT.

Telefon stacjonarny

Aby rozliczyć VAT od usług związanych z telefonem stacjonarnym można posłużyć się bilingiem w celu rzetelnego określenia w jakiej części dana usługa była wykorzystywana na cele działalności gospodarczej. Tak wyliczona proporcja będzie rzetelnie dzielić usługę na część wykorzystywaną prywatnie oraz w działalności gospodarczej.

Energia elektryczna

W większości przypadków usługi energii elektryczne są rozliczane co kwartał, natomiast co miesiąc osoby fizyczne przelewają zaliczkę na media. Prawo do odliczenia VAT od usług energii elektrycznej powstanie w okresie, w którym po stronie usługodawcy powstanie obowiązek podatkowy (z chwilą wystawienia faktury). Podatnik wpłacając zaliczki co miesiąc będzie miał prawo do rozliczenia części VAT dopiero po otrzymaniu faktury.  Warto zastanowić się też nad założeniem pod-liczników, które pozwolą na określenie faktycznego zużycia energii elektrycznej w wydzielonym pomieszczeniu.

Warto pamiętać, że działalność prowadzona w mieszkaniu często była przedmiotem odmiennych interpretacji podatkowych. Warto też zapoznać się z korzystnym stanowiskiem urzędu w sprawie uzależnienia, możliwości podniesienia kosztów od wydzielenia części mieszkania. Indywidualna interpretacja podatkowa została opisana w tym artykule.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.