Usługi budowlane zostały objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, który przerzuca obowiązek zapłaty podatku należnego na nabywcę usługi. Nowe regulacje budzą wiele wątpliwości, jak powinna zostać rozliczana dostawa towaru wraz z montażem.

Zastosowanie odwrotnego obciążenia jest możliwe po łącznym spełnieniu następujących warunków:

  • usługodawca i usługobiorca są czynnymi podatnikami VAT
  • usługa budowlana sklasyfikowana pod odpowiednim PKWiU została wymieniona w załączniku nr 14 ustawy VAT
  • usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca

W związku z wejściem nowych regulacji, podatnicy mają wątpliwości jak powinni rozliczać się z US z tytułu wykonywany usług budowlanych. Jak prawidłowo na fakturze powinna wyglądać dostawa towaru wraz z montażem, czy na fakturze towar i usługa powinny być objęte tą samą stawką?

dostawa towaru z montażem

Dostawa towaru wraz z montażem

Dostawa towar wraz z montażem, w przypadku gdy usługa została wykazana w załączniku nr 14, będzie rozliczana w zależności od uznania danej transakcji za:

  • świadczenie usługi wraz z materiałami budowlanymi wykonawcy – opodatkowana w całości na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia
  • dostawa towaru i świadczenie usług – fakturowane jako odrębne czynności – czyli zastosowanie stawki VAT danej dla danego towaru oraz zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenie dla usługi
  • dostawa towaru wraz z montażem – opodatkowana jako dostawa towarów z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego towaru

Opodatkowanie będzie uzależnione od tego, który element dostawy (usługa / towar) ma charakter dominujący w danej transakcji. Jak podkreślają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych ” to strony w umowach cywilnoprawnych określają, jakie świadczenie jest przedmiotem sprzedaży. W przypadku gdy elementem dominującym będzie wydanie towaru w celu przeniesienia praw do rozporządzenia jak właściciel a usługa będzie miała charakter pomocniczy wówczas transakcja winna być traktowana jako dostawa towarów z zastosowaniem stawki danej dla danego towaru. Natomiast w odwrotnej sytuacji, gdy istotą transakcji jest świadczona usługa, w której może dojść do wydania towaru, pomimo to powinna być traktowana jako świadczenie usług.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.