Często do ZUS jesteśmy zobowiązani wysyłać szereg dokumentów. W tym artykule przedstawię aktualne dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, jakie mają zastosowanie przy kontaktach z ZUS.

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Poniżej zamieszczam aktualne druki, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS. Są to wnioski i oświadczenie, które mają zastosowanie w konkretnych sytuacjach.

 • UWZ – wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
 • ZUS ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZIPA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek,
 • ZUS ZPA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek,
 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych,
 • ZUS ZBA – informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek,
 • ZUS ZFA – zgłoszenie /zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej,
 • ZUS ZSWA – zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej,
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa,
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS IWA – informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,
 • formularz  – informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej,
 • formularz – informacja roczna dla osoby ubezpieczonej.