O jakie dofinansowania z PFRON może starać się przedsiębiorca? Które mogą być dedykowane przedsiębiorcy, a które np. jego pracownikom?

Dofinansowania z PFRON

Myślę, że dobrze zacząć od podziału na dofinansowania z PFRON dla samego przedsiębiorcy i dla pracowników.

Dofinansowania z PFRON – przedsiębiorca

W temacie środków dla pracodawcy już wypowiadałam się, natomiast przypomnę, że może on starać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dofinansowanie swoich składek emerytalnych i rentowych.

Dofinansowania z PFRON – pracownik

W przypadku pracowników można liczyć na znacznie większą ilość możliwości. Mianowicie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych można uzyskać:

W przypadku każdego z tych dofinansować obowiązują inne zasady, trzeba dopełnić wielu formalności. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z różnymi formami wsparcia przedsiębiorcy, stąd też są różne kwoty dofinansować. W najbliższych artykułach postaram się dokładniej przybliżyć te tematy.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.