Komu taki dodatek przysługuje? Jak go wyliczyć? Jak zdefiniować godziny nocne? Ten artykuł odpowie na te pytania.

Dodatek za pracę w godzinach nocnych w 2017 roku

Ustawodawca do takich sytuacji odniósł się w art. 151 i art. 1518 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy.

Pora nocna została zdefiniowana, jako czas obejmujący 8 między 2100 a 700. Zatem ten przepis mówi o dowolności. Do zadań pracodawcy należy określenie tych 8 godzin i podanie tych informacji pracownikowi. Określenie to następuje w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu pracodawcy.

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Co ważne czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Nie dotyczy to:

  1. pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  2. przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

W poszczególnych miesiącach 2017 roku wysokość dodatku przedstawia się następująco.

Miesiąc Liczba godzin pracy Wyliczenie

Wysokość dodatku za 1h pracy

styczeń  168  20% * (2000/168)  2,38 zł
luty  160 20% * (2000/160)  2,50 zł
marzec  184  20% * (2000/184)  2,17 zł
kwiecień  152  20% * (2000/152)  2,63 zł
maj  168  20% * (2000/168)   2,38 zł
czerwiec  168  20% * (2000/168)   2,38 zł
lipiec  168  20% * (2000/168)  2,38 zł
sierpień  176  20% * (2000/176)  2,27 zł
wrzesień  168  20% * (2000/168)  2,38 zł
październik  176  20% * (2000/176)  2,27 zł
listopad  160  20% * (2000/160)  2,50 zł
grudzień  152   20% * (2000/152)  2,63 zł
Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.