W obecnym stanie prawnym koszty uzyskania przychodu pracownika są określone w sposób jednoznaczny i miesięcznie wynoszą 111,25 zł lub 139,06 zł. Czy w 2018 koszty pracownicze będą wyższe?

Obecnie obowiązujący przepis

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku pracownika koszty uzyskania przychodu wynoszą :

 • 111,25 zł za m-c, czyli
  • 1335 zł roczne, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
  • 2002,05 zł rocznie, gdy podatnik uzyskuje przychód równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy,
 • 139,06 zł za m-c w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, oznacza to
  • 1668,72 zł roczne, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
  • 2502,56 zł rocznie, gdy podatnik uzyskuje przychód równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy.

Czy w 2018 koszty pracownicze będą wyższe_

Proponowane zmiany

Projekt ustawy zmieniającej przewiduje podwyższenie kosztów pracowniczych. Proponuje się, aby koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

 • wynosiły 132,33 zł za m-c, czyli
  • nie więcej niż 1588 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • nie mogłyby przekroczyć łącznie 2381,47 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • wynosiły 165,41 zł za m-c, czyli
  • łącznie nie więcej niż 1984,97 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
  • nie mogłyby przekroczyć łącznie 2976,83 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Zmiana jeśli zostałaby wprowadzona miałaby zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2017 r.

Netto po zmianach

Zwiększenie kosztów pracowniczych nie wpłynęłoby na całkowity koszt pracodawcy, ale miałoby znaczenie dla pracowników, gdyż spowodowałoby wzrost płacy netto.

Dokładne przeliczenia kwot netto pokaże na przykładzie wynagrodzenia minimalnego w 2018 roku – 2100 zł brutto. Pracownik zatrudniony na pełen etat i w jego przypadku stosujemy kwotę zmniejszająca podatek 46,33 zł oraz składkę wypadkową w wysokości 1,80%.

Przykład 1  – KUP podstawowe

Kwota brutto = 2100
KUP – 111,25KUP = 132,33
składki społeczne287,91287,91
podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej1 812,091 812,09
składka zdrowotna do zapłaty163,09163,09
składka zdrowotna podlegająca odliczeniu140,44140,44
dochód1700,841 679,76
dochód do opodatkowania17011680
podatek119,41115,63
podatek do zapłaty do US119116
netto15301533

Przykład 2  – KUP podwyższone

Kwota brutto = 2100
KUP – 139,06KUP = 165,41
składki społeczne287,91287,91
podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej1 812,091 812,09
składka zdrowotna do zapłaty163,09163,09
składka zdrowotna podlegająca odliczeniu140,44140,44
dochód1 673,031 646,68
dochód do opodatkowania16731647
podatek114,37109,69
podatek do zapłaty do US114110
netto1 5351 539