Czy umorzenie zaciągniętej pożyczki w banku na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika stanowi przychód podatkowy? Sprawdziliśmy, co na ten temat mówią przepisy oraz jakie jest zdanie organów podatkowych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami umorzenie części kwoty pożyczki skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasada ta nie dotyczy:

  • umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym

Czy umorzona pożyczka stanowi przychód z działalności gospodarczej?

Stanowisko to podtrzymuje również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej IBPBII/1/4511-38/15/DP z dn. 16 kwietnia 2015 r.

(…)Oznacza to, na gruncie prawa podatkowego, że zwolnienie podatnika z obowiązku zwrotu kwoty pożyczki, skutkuje dla niego powstaniem przychodu podatkowego w postaci wartości umorzonych zobowiązań.(…)

 

Umorzona pożyczka będzie stanowiła przychód podatkowy z działalności gospodarczej przedsiębiorcy w miesiącu podpisania ugody z bankiem.  W KPiR kwotę zwrotu pożyczki należy zamiesić w kolumnie numer 7 – pozostałe przychody.