W jakich sytuacjach przedsiębiorca musi dokonać przerejestrowania siebie, jako ubezpieczonego w ZUS? Czy można dokonać przerejestrowania w ZUS w trakcie miesiąca? Czy w trakcie miesiąca można dokonać zmiany podstawy do opłacania składek ZUS?

Pan Nowak prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 2 stycznia 2018 roku i opłaca mały ZUS bez składki chorobowej. Księgowość tego przedsiębiorcy prowadzona jest przez biuro rachunkowe. Klient zadał swojej księgowej dwa pytania:

 • W jakich sytuacjach musi dokonać przerejestrowania siebie, jako ubezpieczonego w ZUS?
 • Czy można dokonać przerejestrowania w ZUS w trakcie miesiąca?

Jakich informacji księgowa powinna udzielić klientowi i w jaki sposób odnieść się do jego sytuacji?

W jakich sytuacjach przedsiębiorca musi dokonać przerejestrowania siebie, jako ubezpieczonego w ZUS?

Jest wiele sytuacji przy których, przedsiębiorca musi dokonać przerejestrowania siebie w ZUS jako osoby ubezpieczonej. Mam tutaj na myśli na przykład przypadek, gdy:

 • kończy się okres 24 miesięcy preferencyjnych składek ZUS i przedsiębiorca musi zgłosić się do dużego ZUS,
 • przedsiębiorca chce się wyrejestrować lub zarejestrować do ubezpieczenie chorobowego, które jest dla niego dobrowolne,
 • przedsiębiorca  oprócz działalności rozpoczyna lub kończy współpracę w ramach umowy o pracę,
 • przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego lub okres zasiłkowy właśnie się kończy,
 • uzyskuje stopień niepełnosprawności,
 • nabywa prawo do renty lub emerytury.

Czy można dokonać przerejestrowania w ZUS w trakcie miesiąca?

Tak, może to mieć miejsce np. w sytuacji gdy w trakcie miesiąca przedsiębiorca:

 • uzyskuje dokumentacje odnośnie niepełnosprawności,
 • nabywa prawo do emerytury lub renty,
 • a także gdy zawiera lub rozwiązuje umowę o pracę,
 • lub gdy rozpoczyna lub kończy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Przerejestrowanie w trakcie miesiąca nie jest możliwe, gdy przedsiębiorca przechodzi z małego na duży ZUS lub zgłasza się do ubezpieczenia chorobowego lub z niego wyrejestrowuje. Te w sumie trzy sytuacje obligują przedsiębiorcę do zmiany od początku miesiąca.

Przykład 1 – Pan Nowak prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 2 stycznia 2018 roku i opłaca mały ZUS bez składki chorobowej.

Preferencyjny ZUS można opłacać przez pełne 24 miesiące prowadzenia działalności, zatem Pan Nowak:

 • może opłacać małe składki ZUS do stycznia 2020 włącznie,
 • musi dokonać przerejestrowania siebie jako ubezpieczonego na dzień 1 lutego 2020,
 • w ciągu 7 dni od dnia 1 lutego 202o (z datą 1.02.2020), musi złożyć druki ZUS ZWUA oraz ZUS ZUA z kodem 05 10 XX,
 • przerejestrowanie przedsiębiorcy, jako ubezpieczonego nie wpływa na innych ubezpieczanych zgłaszanych przez niego.

Przykład 2 – Pan Nowak prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 2 stycznia 2018 roku i opłaca mały ZUS bez składki chorobowej.

Jest 10 lipca, a Pan Nowak chce jak najszybciej rozpocząć opłacanie składki chorobowej.

Składka chorobowa może być opłacana najwcześniej od 1 sierpnia 2018 r., przedsiębiorca:

 • w ciągu 7 dni od dnia 1 sierpnia 2018 (z datą 1.08.2018), musi złożyć druki ZUS ZWUA oraz ZUS ZUA z oznaczeniem, że będzie opłacał dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
 • ubezpieczenie chorobowe dopiero zapłaci za miesiąc sierpień w odpowiednim terminie we wrześniu wraz z pozostałymi składkami, jako e-składka.

Czy można dokonać przerejestrowania w ZUS w trakcie miesiąca

Czy w trakcie miesiąca można dokonać zmiany podstawy do opłacania składek ZUS?

Nie, nie ma takiej możliwości. Mimo iż przerejestrowania ubezpieczonego w trakcie miesiąca są możliwe, to zmiany podstaw już nie.

Przykład 3 – Pan Nowak prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 2 stycznia 2018 roku i opłaca mały ZUS bez składki chorobowej. Przedsiębiorca zapytał, czy za miesiąc sierpień może opłacić składki społeczne za pół miesiąca od kwoty 630 zł, a pozostałą część od podstawy 8000 zł.

Odpowiedź jest, że nie. Składki społeczne są wyliczane od jednej podstawy. Przedsiębiorca może podnieść podstawę do opłacania składek do maksimum lub co miesiąc opłacać składki od innej podstawy, ale muszą być to podstawy określane miesięcznie.

Odniesienie do sytuacji klienta

Pytania klienta zapewne mają odniesienie do dwóch sytuacji, tj. gdy będzie konieczność przerejestrowania się na duży ZUS lub w związku z chęcią opłacania składki chorobowej. W każdym z tych przypadków przerejestrowania są od początku miesiąca, nie mogą być zrobione w trakcie miesiąca.

Oprócz tych informacji warto też klienta poinformować, że ogólnie są przypadki kiedy następuje przerejestrowanie w trakcie miesiąca np. nabycie prawa do renty lub emerytury, albo uzyskanie dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności, ale wpływa ono na podstawę do opłacania składek.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.