31 stycznia 2019 w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Jak zmiany wprowadzają nowe wzory deklaracji VAT-7/7K?

Nowe wzory deklaracji VAT-7/7K

Opublikowane rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2019 roku (Dz.U. 2019, poz. 193), zakładana nowe wzory deklaracji VAT-7/7k, które można stosować od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 roku. Deklaracje zostały dopasowane do zmian wprowadzonych  ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. 2018, poz. 2244) np.:

  • w odniesieniu do nadwyżki podatku naliczonego nad należnym;
  • skróceniu terminu  “ulgi na złe długi”;
  • likwidacji obowiązku wnioskowania o zwrot podatku, starając się o zwrotu na rachunek VAT;
  • likwidacji obowiązku umotywowania wniosku o zwrot podatku.

Nowe wzory deklaracji VAT-7/7K

Jak wskazano w § 3:

“Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r., z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku
o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).”

Co oznacza, że stare wzory deklaracji będzie można stosować do końca 2019 roku. Warto pamiętać, że obecnie trwają pracę nad wprowadzeniem struktury JPK_VDEK. Zgodnie z projektem ustawy JPK_VDEK ma zawierać część deklaracyjną oraz część ewidencyjną. Wprowadzenie JPK_VDEK wiązało by się z likwidacją obecnie obowiązujących deklaracji VAT.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Nowe wzory deklaracji VAT-7/7K

Nowe wzory deklaracji VAT muszą być składane od pierwszego okresu rozliczeniowego 2019 roku?

Prawidłowo ! Błędnie

Przedsiębiorcy mogą opcjonalnie stosować stare wersję deklaracji do końca 2019 roku?

Prawidłowo ! Błędnie

Przedsiębiorcy składający nowe wersje deklaracji nie mają obowiązku załączania załaczników dotyczących zwrotu podatku?

Prawidłowo ! Błędnie