Car sharing usługa polegająca na samoobsługowym wynajmie samochodu na określony czas np. godziny. W dzisiejszym wpisie przeanalizuję usługę car sharing z punktu widzenia obowiązków podatkowych.

Co to jest car sharing ?

Pierwsza firma oferująca tego typu usługi pojawiła się w Polsce w październiku 2016 r. w Krakowie. Dziś car sharing jest już dostępny w kilku miastach w Polsce i z pewnością dalej będzie się rozwijał.

W car sharing wypożyczenie auta następuje za pomocą specjalnie dedykowanej mobilnej aplikacji. Po dokonaniu wszelkich formalności związanych z rejestracją można wynająć pojazd, który jest obecnie wolny i zaparkowany najbliżej nas. Firmy oferujące tego typu usługi posiadają kilka wyznaczonych stref parkowania skąd można odebrać pojazd jaki i go zwrócić.  Wynajęty samochód otwierany jest za pośrednictwem telefonu z zainstalowaną aplikacją. Co do zasady auta są zatankowane, jednak gdyby poziom paliwa nie wystarczył na nasze potrzeby, wówczas w pojazdach znajdują się karty flotowe, za pośrednictwem których sami możemy zatankować auto.

car sharing

Rozliczenie faktury za car sharing

W art. 86a ust. 2 ustawy o VAT został zawarty katalog wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, z tytułu których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia w kwocie stanowiącej 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Wśród tych wydatków w punkcie 2 zostały wymienione wydatki z tytułu używania samochodów osobowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. W związku z tym czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia 50% VAT od faktury z tytułu car sharingu.

Oczywiście jest też również możliwość odliczenia pełnego VAT, jednak należy wówczas spełnić szereg określonych warunków w ustawie o VAT m.in. zgłoszenie danego pojazdu w do Naczelnika Urzędu Skarbowego i prowadzenie odpowiedniej kilometrówki.

 VAT nie odliczony oraz kwota netto będzie stanowić koszty uzyskania przychodów.  Co ważne przy usłudze car sharing podatnik jest zwolniony od prowadzenia kilometrówki, gdyż w tym przypadku mamy do czynienia z usługą najmu samochodu, a taki koszt zgodnie z Interpretacją Ogólną Nr DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005 należy kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PIT, czyli poza kilometrówką.

W przypadku zwykłego wynajmu samochodów, co do zasady – to wynajmujący ponosi koszty bezpośrednio związane z wynajmowanym samochodem np. koszty paliwa. W związku z powyższym już dla takich kosztów podatnik jest zobowiązany do prowadzenia kilometrówki. Obowiązek ten został nałożony w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Zalety car sharingu:

– szybkość i wygoda, brak zbędnych umów;

– wynajmujący płaci za tyle ile jeździ;

– brak obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów pit.

Doradca Podatkowy (nr wpisu 13142). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie księgowo-podatkowym. Współpracuje z firmą inFakt w ramach Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego.