Brak prawa do odliczenia VAT w przypadku faktury wystawionej przez kilku sprzedawców? Czy też podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury na której widnieje kilku sprzedawców?

Czy w przypadku gdy przedsiębiorca u którego sprzedaż nie jest zwolniona z podatku VAT, dokonuje najmu lokalu użytkowego poza miejscem prowadzenia działalności ma prawo do odliczenia VAT z faktury, na której widnieje 6 współwłaścicieli lokalu? Precyzując Wynajmujący lokal wystawia fakturę w imieniu swoim oraz w imieniu współwłaścicieli.

Brak prawa do odliczenia VAT w przypadku faktury wystawionej przez kilku sprzedawców

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że celem faktury jest udokumentowanie prawidłowego zdarzenia gospodarczego. Faktura jest dokumentem o charakterze sformalizowanym, a przepisy ustawy o VAT w art. 106e określają minimum elementów jakie powinny znajdować się na fakturze. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla prawidłowe zdarzenie gospodarcze.

Brak prawa do odliczenia VAT

W przypadku gdy w umowie najmu lokalu wymieniono 6 współwłaścicieli, z których każdy posiada prawo do dysponowania udziałem w ww. nieruchomości i posiada status odrębnego podatnika, nie ma możliwości wystawienia jednej faktury. Jak Wynika z art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę, przez co dokument wystawiony z 6 „sprzedawcami” błędnie identyfikuje sprzedawcę. Przez co podatnik nie ma prawa odliczyć VAT naliczonego wskazanego na błędnie wystawionej fakturze.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.