Bitcoin zwolniony z pcc? Czy rzeczywiście taka sytuacja będzie mieć miejsce? Ministerstwo Finansów zapowiadało podjęcie prac w tym kierunku. W dzisiejszym wpisie przedstawię kilka informacji dotyczących tego jak rzeczywiście Ministerstwo planuje rozwiązać tę kwestię.

Bitcoin a pcc

Zgodnie z prezentowanym obecnie przez organy podatkowe stanowiskiem, ze względu na fakt, że kryptowaluty traktowane są jako prawa majątkowe, ich sprzedaż oraz zamiana podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Na osobie, która dokonuje zakupu kryptowalut spoczywa obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek taki należy zapłacić w ciągu 14 dni od dnia dokonania czynności (również w tym terminie należy złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PCC-3).

Stawka podatku wynosi 1% wartości rynkowej nabywanego prawa.

Zapowiedzi Ministerstwa

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, w szczególności wiceministra Pawła Gruzy z dnia 20 kwietnia 2018 r. obecnie nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych od transakcji mających za przedmiot kryptowaluty. Ministerstwo Finansów ma przygotować odpowiednie przepisy, które będą mieć zastosowanie nie tylko do transakcji wcześniejszych, ale również takie, które pozwolą odzyskanie PCC podmiotom, które taki podatek już opłaciły.

bitcoin zwolniony z pcc

Planowane działania

Informacje na temat podjętych przez Ministerstwo Finansów prac legislacyjnych można znaleźć w „Wykazie> prac legislacyjnych MF od 2016.03.17.

W poz. 708 tego wykazu wskazano plan przygotowania rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

W części „Istota projektu rozporządzenia” wskazano:

Na podstawie rozporządzenia nastąpi zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych nabywający w drodze umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723) nie będą zobligowani do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uwzględniając wynikającą z art. 32 Konstytucji zasadę równości wobec prawa zaniechanie podatku będzie dotyczyło wszystkich podatników dokonujących obrotu walutami wirtualnymi, bez względu na liczbę dokonanych czynności i wartość przedmiotu transakcji.

Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonanych od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca  2019 r.

Rozporządzenie zgodnie z planami Ministerstwa powinno zostać wydane do dnia 15 czerwca 2018 r.

Bitcoin zwolniony z pcc?

Co wynika z planowanych działań? Zakup bitcoinów zostanie zwolniony z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Wydaje się, że taka sytuacja nie będzie mieć miejsca, zgodnie bowiem z planowanymi działaniami dojdzie wyłącznie do zaniechania poboru pcc, w stosunku do transakcji dokonanych pomiędzy 13.07.2018 r. a 30.06.2018 r.

Jeżeli taki zapis rzeczywiście zostanie zawarty w rozporządzeniu, oznaczać to będzie, że organy podatkowe, będą mogły domagać się zapłaty pcc od wszystkich transakcji sprzedaży oraz zamiany kryptowalut dokonanych przed dniem 13 lipca 2018 r.