Wśród przedsiębiorców handlujących bitcoinami pojawia się pytanie jaka jest relacja na linii bitcoin a kasa fiskalna. Czy sprzedaż bitcoinów należy ewidencjonować na kasie fiskalnej, jeżeli nie wiemy, czy nabywca prowadzi działalność gospodarczą? Odpowiedź we wpisie.

bitcoin a kasa fiskalna

Bazę wiedzy o bitcoinach oraz rozliczaniu podatku z obrotu kryptowalutami znajdziesz tutaj

Ewidencja na kasie fiskalnej

Z treści art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinni prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Bitcoin a kasa fiskalna

W związku z tym, co do zasady, sprzedaż bitcoinów oraz innych krytowalut dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna zostać zaewidencjonowana na kasie fiskalnej.

Zaznaczyć jednak należy, że od tej zasady istnieją wyjątki uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Warto tutaj zwrócić przede wszystkim uwagę na zwolnienie zawarte w 25 załącznika do tego rozporządzenia. Zwolnienie to dotyczy usług finansowych i ubezpieczeniowych zaliczanych do symbolu PKWIU 64-66.

Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 grudnia 2016 r. usługi kupna oraz sprzedaży waluty bitcoin zaliczane są do symbolu PKWiU 64.19.30.0 – Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W konsekwencji sprzedaż bitcoinów, jako należąca do usług finansowych i ubezpieczeniowych zaliczanych do symbolu PKWIU 64-66, korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej bez obowiązku spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków.