Obecnie kwota wolna od podatku jest na poziomie 3089 zł. Dla kogo jej wysokość ma znaczenie? Jak plasujemy się na tle innych krajów UE? Jakie informacje zostały określone w ustawie budżetowej?

Projekt ustawy budżetowej na rok 2017 nie przewiduje podniesienia kwoty wolnej od podatku w przyszłym roku. Uzasadnienie jest następujące :

W 2017 r. obowiązywać będzie aktualna skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek. Zgodnie z zapowiedziami w bieżącym roku zostaną zaprezentowane założenia tzw. jednolitej daniny łączącej w jedno obciążenie: podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która ma obowiązywać od 2018 r. Zaproponowane rozwiązanie będzie implementowało zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla osób o niskich dochodach przy jednoczesnym zapewnieniu neutralności budżetowej.

Na tle innych krajów UE

Oczywiście biorąc pod uwagę inne kraje Unii Europejskie, należy zauważyć że Polska ma niską kwotę wolną od podatku. Przykładowo we Włoszech wynosi ona 4800 EUR, na Słowacji 3800 EUR. Są też kraje w których jest ona na bardzo wysokim poziomie – Cypr 19 500 EUR, Hiszpania – 17 700 EUR, Finlandia – 16 100 EUR, Wielka Brytania – 13 500 EUR, Malta – 11 900 EUR. W Bułgarii czy na Węgrzech nie istnieje natomiast kwota wolna od podatku. W Rumunii, na Słowacji lub na Litwie kwota wolna od podatku zależy natomiast od wysokości dochodu uzyskiwanego miesięcznie.

kwota wolna

Jaka jest różnica między kwotą wolną od podatku, a kwotą zmniejszającą podatek?

Kwota wolna od podatku wynosi 3089 zł, a kwota zmniejszająca podatek to 18% z 3089 zł, czyli 556,02 zł.

Dla kogo kwota wolna ma znaczenie?

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota wolna, ma znaczenie dla podatnika osiągającego przychody opodatkowane według skali podatkowej.

podatek

Dlaczego właściwie 3091 zł, a nie 3089 zł?

Przepisy, mówią o kwocie 556,02 która stanowi 18% z 3089 zł, ale jeśli wykonany następujące wyliczenia :

(3091 * 18%) – 556,02 = 0,36 zł po zaokrągleniu do 1 zł otrzymany 0, czyli nie mamy podatku do zapłaty.

Oznacza to, że uzyskanie dochodu na poziomie 3091 zł, nie powoduje powstanie zobowiązania podatkowego w PIT.