Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego od 1 lipca 2016 roku

W celu ułatwienia kontaktów podatników, płatników, oraz inkasentów z administracją podatkową, Minister Finansów opracował wzór pełnomocnictwa ogólnego oraz wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu bądź wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa – w związku z tym z dniem 1 lipca br., wejdą w życie dwa rozporządzenia.

Pokaż więcej artykułów