Siłownia

  Siłownia, a właściwie usługi oferowane przez tego typu obiekty mogą być opodatkowane różnymi stawkami. Dla niektórych usług jest możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT (8%). W niniejszym artykule opisuję w jakich sytuacjach można zastosować preferencyjną stawkę VAT a w jakich podstawową.

Jak przejść na emeryturę

  Jak przejść na emeryturę? Takie pytanie zadaje sobie wielu pracowników. Oprócz spełnieniu określonych wymagań, pracownik musi również złożyć wymagane ustawowo dokumenty. Zapraszam do artykułu w którym przedstawiam najważniejsze informacje o tym jak uzyskać emeryturę. 

Przemieszczanie własnych towarów

Przemieszczanie własnych towarów pomiędzy państwami Unii Europejskiej może być na równi traktowane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Po odpowiedź na pytania, kiedy takie przemieszczenie własnych towarów będzie uznane za WDT oraz czy istnieją jakiekolwiek wyłączenia? – zapraszam do niniejszego wpisu. 

Nieodpłatna dostawa towarów

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega przede wszystkim dostawa towarów za wynagrodzeniem. Jednak ustawa o VAT uznaje również za odpłatną dostawę towarów niektóre czynności nieodpłatne. Jakie to są czynności? oraz czy są jakikolwiek wyłączenia? Po odpowiedź zapraszam do niniejszego artykułu. 

Interpretacje ogólne

Interpretacje ogólne prawa podatkowego wydawane są przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych z urzędu lub na wniosek zainteresowanego. Celem interpretacji ogólnych jest ujednolicenia stosowania przepisów prawa podatkowego, które były różnie stosowane i interpretowane przez organy podatkowe. 

W 2019 roku wystarczy kopia certyfikatu rezydencji. Tak wynika z nowego projektu ustawy, nowelizującej mi.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Zasada nieszkodzenia jest istotną instytucją interpretacji podatkowych. Zasada ta ma zastosowanie zarówno do interpretacji indywidualnych jak i ogólnych. 

Usługi na nieruchomościach w UE co raz częściej wykonywane są przez polskich przedsiębiorców. Sprawdź czy w związku z tym istnieje wobec podatnika obowiązek rejestracji do VAT w innym kraju Unii Europejskiej. 

Pokaż więcej artykułów