aktywa i pasywa

Prowadząc pełną księgowość na dzień bilansowy należy przygotować zestawienie aktywów i pasywów, nazywane bilansem. Czym są aktywa i pasywa i jaka jest ich definicja?

IP BOX

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność badawczo rozwojową mogą skorzystać z nowej ulgi w podatku dochodowym. IP BOX czyli ulga na innowację obowiązuję od 1 stycznia 2019 roku. Jak wygląda opodatkowanie dochodów z IP BOX? Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

Charakterystyka ksiąg rachunkowych

Przedsiębiorcy u których limit przychodów w 2019 roku przekroczy ustawowy limit 2 mln euro są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W dzisiejszym artykule zapraszam do zapoznania się  charakterystyką ksiąg rachunkowych.

Nowe wzory deklaracji VAT-7/7K

31 stycznia 2019 w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Jak zmiany wprowadzają nowe wzory deklaracji VAT-7/7K?

VAT od zaliczek

Ustawa o podatku od towarów i usług określa specjalną procedurę rozliczania VAT zwaną procedurą VAT Marża. Mogą z niej skorzystać między innymi przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne. Jak należy rozliczać VAT od zaliczek w branży turystycznej?

Różnice w zakładaniu JDG i sp. Z O.O formy współpracy – omówienie

Podejmując decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności, w pierwszej kolejności przyszły przedsiębiorca zastanawia się nad wybraniem formy opodatkowania. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Polsce jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie są różnice w zakładaniu JDG i sp. Z O.O. przez internet?

powierzony materiał

Duża część przedsiębiorców świadczy swoje usługi wykorzystując materiał powierzony przez zlecającego. Czy przedsiębiorca powinien wykazać powierzony materiał w spisie z natury?

Nowe wzory deklaracji VAT-7/7K

Termin rozliczenia podatku VAT jest ściśle związana z powstaniem obowiązku podatkowego. Oznacza to, że przedsiębiorca musi rozliczyć podatek w terminie określonym w ustawie o podatku od towarów i usług. Jakie skutki wywołuje błędnie określny obowiązek podatkowy?

korekta zeznania rocznego

Konsekwencją powrotu do zwolnienia podmiotowego jest zmiana przeznaczenia zakupionych składników majątku. Jak w praktyce wygląda powrót do zwolnienia oraz jak dokonać korekty podatku od towarów i usług?

Jak wygląda kontrola podatkowa

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiada prawa i obowiązki, które musi wypełniać względem instytucji Państwowych. W przypadku kontroli skarbowej urzędnik może skontrolować ostatnie okresy rozliczeniowe lub np. dokumentacje z lat ubiegłych. Jak wygląda kontrola skarbowa?

Pokaż więcej artykułów