sprzedaż samochodów na nowych zasadach

Zmiana ustaw o podatkach dochodowych niesie ze sobą nie tylko zmiany w sposobie rozliczania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, inaczej będzie również rozliczana sprzedaż samochodów stanowiących wcześniej środek trwały w działalności. 

elektroniczne przechowywanie

Przedsiębiorcy oraz księgowi mają świadomość, że powinni przechowywać księgi podatkowe firmy oraz dokumenty związane z prowadzeniem tych ksiąg do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Pytanie, jakie się pojawia w tym obszarze dotyczy tego, czy możliwe jest elektroniczne przechowywanie faktur, które kupujący otrzymał w formie papierowej. Możliwość taka oraz kwestia odliczenia podatku VAT w związku […]

Kilometrówka dla celów VAT

Sejm uchwalił nowelizację ustaw o podatkach dochodowych, w praktyce oznacza to pewne zmiany w rozliczeniach przedsiębiorców. Część z nich zmieni rozliczanie samochodów w działalności gospodarczej i ten właśnie temat przybliżę w dzisiejszym artykule.

Klasyfikacja dowodów księgowych

Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek składania wielu deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Od dnia 1 stycznia 2018 r. rejestry VAT powinny być prowadzone również wyłącznie w takiej formie. Czy kolejnym krokiem będą obowiązkowe faktury elektroniczne? Sprawdźmy!

akta pracownicze

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Z projektu tego wynika kilka zasadniczych zmian dla pracodawców. Jakie to będą zmiany?  Wprowadzone zostaną czteroczęściowe akta pracownicze, akta pracownicze będą mogły być przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej. Czy pojawią się inne zmiany? Sprawdźmy

Pokaż więcej artykułów